sự kiện triệu hồi ma thuật liên quân

Tài khoản lưỡng tính là những tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên. TK 131 số dư Nợ thể hiện là Công ty đã bán hàng rồi mà chưa thu tiền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày