cho vay tin chap vpbank

Mẫu giấy cho vay tiền, giấy vay tiền viết tay, mẫu giấy vay tiền cá nhân là những loại mẫu hợp đồng.. một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày