thời hạn cmnd là bao lâu cách tính tiền bh thai sản 2018

Tìm kiếm chi nhánh/ATM. Là hình thức BIDV cho khách hàng vay vốn bằng cách ứng trước tiền bán. Mức cho vay: Tối đa bằng số tiền bán chứng khoán.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày