dien may xanh long an

Promo TẬP 30 (TẬP CUỐI) MẤT DẤU ll. Trailer Phim TVB. Loading... Unsubscribe from Trailer Phim TVB.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày