mẫu giấy vay nợ có giá trị pháp lý

chuyển phát,phát nhanh,chuyển thư,EMS.. EMS trong nước:. EMS Thoả thuận trong nước :. EMS COD. Khối lượng(gram), : Số tiền thu hộ, : Vùng xa, :.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày