đăng ký cmnd sim viettel online tiền lãi ngân hàng đông á

Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm tiểu sành,quách sành bằng gốm Phù Lãng. Sản phẩm tiểu sành,quách sành bằng gốm Phù Lãng nổi tiếng trên cả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày