cho vay tieu dung tin chap

Cách cộng bảng ngọc tái tổ hợp cho Thresh 2019 mạnh nhất.. Hướng dẫn chơi Thresh mùa 9 như Madlife; 2 Vị trí đi đường; 3 Bảng kỹ năng; 4 Phép bổ trợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày