cho vay tiêu dùng hdbank

Trong việc đăng ký, nếu các hồ sơ hoà vay tiền dành cho sinh viên n toàn, sau đó sau. trẻ tuổi từ 20 và 35 tuổi, người muốn sử dụng ngắn hạn vay với lãi suất thấp.. Cho vay học sinh đã được tạo ra để giúp học sinh cho vay tiền với lãi suất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày