số điện thoại bưu cục viettel nha trang

Home Credit VN, cách vay tiền tiêu dùng nhanh tại HomeCredit và những thông tin. Ở thời điểm hiện tại tuy VAY TIÊU DÙNG chỉ thu hút hơn 10% khách hàng,.. sản phẩm vay sẽ được cấp một tài khoản gọi là “Tài khoản HOME CREDIT”.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày