vay tiêu dùng trả góp hd bank khong the tin - khong the tin:

Trình bày: Phúc Duy □ Thu âm:. Vàng cây lá bay đôi tay ngây buồn mang suy tư về.. Hàng cây giá băng xoay cơn mê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày