hợp đồng vay tín chấp fe credit

Lời Tổ quốc. Hỡi những con khôn của giống nòi. Những chàng trai quý, gái yêu ơi! Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước. Chọn một dòng hay để nước trôi?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày