tài sản bảo đảm bổ sung là gì

Home Credit ra mắt tính năng vay tiền trực tuyến trong 2 phút. vay của Home Credit", ông Dmitry Mosolov - Tổng giám đốc Home Credit Việt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày