mẫu vay tiền

-Gần đây, rất nhiều anh chị hỏi về khoản Vay Tiền Mặt Ở Bưu Điện Viettel thì hình thức vay như thế nào. Thái xin đính chính lại với các bạn là tính tới thời điểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày