dang ki mang mobi theo ngay

phương thức trực tiếp dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe,. sử dụng phương thức tiếp cận sáng tạo mới kết hợp trực tiếp hỗ trợ tài chính với kết. vi Theo phương thức giải ngân dựa trên kết quả, việc giải ngân sẽ được gắn trực.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày