các thành viên của nhóm zero9

Thông tin được thông báo chính thức trên trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc về phần thưởng vinh quang, mẫu mắt và biểu tượng,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày