vay tiền tại nha trang

Cách hạch toán Phải trả người lao động theo Thông tư 133 qua Tài khoản 334,. a) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày