tin dung ngan hang la gi - tin dung ngan hang la gi:

Chuyển đến Xem xét kỹ các giấy tờ xe - Đảm bảo các giấy tờ, thủ tục khi thuê xe máy là bảo vệ. xe máy đà nẵng không cần bằng lái thì tốt nhất là không.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày