vay giam gia - vay giam gia:

Chuyển đến Kinh doanh nhà cho thuê một vốn bốn lời – dự trù vấn đề gì? -. để mua, hoặc thuê rồi cho thuê lại,. Đầu tư xây mô hình như thế nào.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày