vay tiêu dùng tín chấp vpbank tienphongbank hotline

Vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực Tài trợ Thương mại và Thanh toán Quốc tế.. Chỉ tiêu tài chính - Chất lượng tài sản tốt và cơ sở vốn vững chắc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày