công thức tính hải lý

Trong vay vốn ngân hàng có hai hình thức cho vay khác nhau đó là vay thế. nên lãi suất sẽ cao hơn và hạn mức sẽ không bằng so với vay thế chấp.. Khách hàng phải chứng minh được nguồn thu nhập hay tài chính để trả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày