tuyết bít cô bé quàng khăn đỏ

Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post - VNPost.. Bưu phẩm không địa chỉ · Bưu phẩm thường · Chuyển phát nhanh EMS · Chuyển phát chứng minh thư nhân dân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày