mắt kiếng điện biên phủ

Đối tượng được hưởng khuyến mãi: Khách hàng mở Thẻ mới trong. thẻ tín dụng Home Credit – Bỏ túi ngàn ưu đãi (viết tắt là “Chương trình”).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày