bảng tính mua xe trả góp

Mỗi ngân hàng áp dụng một mức lãi suất vay tín chấp khác nhau nhưng trên thị trường. Tìm hiểu ngay: Lãi suất vay tín chấp VPBank năm 2018 là bao nhiêu?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày