buu dien can tho gio lam viec

Chuyển đến Dịch vụ đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật - Công ty Nam Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày