xem tu vi qua so sim dien thoai xem sim hợp tuổi

Tên chương trình khuyến mãi: “Mở App hôm nay – Nhận Vàng và. của Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam (“Home Credit”).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày