cách xem sao hạn năm 2019

đăng ký vay tiền ngân hàng vietcombank, vay tiền qua fe credit, vay tín chấp cá nhân. thủ tục vay vốn sinh viên ngân hàng vietcombank

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày