dien thoai hkphone racer

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Công an các huyện hoặc tại bộ phận tiếp nhận. + Đối với công dân ở thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc;. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Chứng minh nhân dân (cấp mới).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày