xem ngay sua nha - xem ngay sua nha:

hoasenphatgiao #truyenphatgiao Kể Truyện Đêm Khuya Gieo Nhân Nào Gặt Quả Đó Nhân Quả Báo Ứng Không Trừa Một.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày