vietcombnak - vietcombnak:

Thời hạn cho vay tối đa lên tới 7 năm. 1Thu nhập hàng tháng của tôi là. Nhân viên tư vấn BIDV sẽ liên lạc với bạn để xác thực thông tin và hỗ trợ mở tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày