đăng ký mạng sim mobile

Nếu bạn đang có ý định mở thẻ tín dụng song vẫn chưa thực sự hiểu về loại hình thanh toán. Tuy nhiên thẻ có hạn mức tín dụng không lớn, thường thấp hơn thẻ tín dụng quốc tế... Bạn cần có thu nhập tối thiểu từ 4,5 triệu đồng/tháng.. Chứng minh công việc: Bạn cần xin được xác nhận tại nơi làm việc hoặc photo hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày