đài voa tiếng việt ngày hôm nay

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có phải đền bù cho công ty không. b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn;.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày