can qua tai

Trong gần 9 năm có mặt trên thị trường, sản phẩm TPBVSK Giải độc gan Tuệ Linh đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết, chăm sóc sức khỏe lá gan cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày