neu anh duoc lua chon hop am mua nhà bình chánh

Tài sản bảo đảm (hay tài sản thế chấp, cầm cố) là tài sản mà một bên dùng. Như vậy, căn cứ các quy định trên, nếu các bên không có thỏa thuận. phạm nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng được quyền bán đấu giá tài sản này.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày