đăng kí 100 tin nhắn - đăng kí 100 tin nhắn:

Giải đáp thắc mắc về Bảo hiểm xã hội - Rút BHXH một lần. Câu hỏi nhờ luật sư tư vấn: Chào các anh chị, Tôi có một vấn đề như sau mong anh chị giải đáp giúp?. bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2013 là 8 tháng và thời gian đóng bảo hiểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày