bưu điện vnpost quy nhơn thegioididong iphone 6

Vay tín chấp trả chậm hơn 6 tháng có phạm tội hình sự không ?.. Lãi suất vay tiêu dùng sẽ không được vượt mức 20% Finance Plus17/08/16 13:541 đăng lại8 liên quan 1 Gốc.. Re:Công ty PPF VN khởi kiện được giải quyết như thế nào?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày