làm chứng minh nhân dân ở sài gòn

Hướng dẫn cách thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. mức hưởng BHXH một lần được tính như thế nào và thủ tục gồm những giấy tờ gì?. Thời gian giải quyết chế độ BHXH một lần được quy định tại khoản 3 và khoản 4.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày