vay vốn ngân hàng cho sinh viên

SẢN PHẨM CHO VAY THẤU CHI DÀNH CHO KHCN. Tiện ích sản phẩm. Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản thanh toán mở tại ABBANK;.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày