cú pháp ứng tiền ut viettel trợ giúp xã hội đột xuất là gì

Tìm tỷ giá hiện tại của Đô la Mỹ Đồng Rúp Nga và truy cập tới bộ quy đổi USD RUB của chúng tôi, cùng các biểu đồ, dữ liệu lịch sử, tin tức và hơn thế nữa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày