cách kiểm tra khuyến mại của sim viettel đăng ký mạng 2k 1 ngày viettel

... during using our extensions. Moreover, our customer service team always supports customers enthusiastically and professionally whenever they need help.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày