có 300 triệu nên mua xe gì - có 300 triệu nên mua xe gì:

Giấy chứng minh nhân dân, cà vẹt các loại xe, bằng lái xe… hay bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào có thể bán, là trở thành món hàng được các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày