làm sim số theo yêu cầu hạn mức chuyển tiền techcombank - hạn mức chuyển tiền techcombank:

Nguyên nhân sự cố chập mạch động cơ điện 3 pha, Cách tiến hành kiểm tra và xử lý? chia sẻ bí quyết sử dụng mô tơ và nhận biết các sự cố.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày