thời hạn của cmnd là bao lâu

Lý thuyết Vật lý lớp 6 bài 8: Trọng lực - Đơn vị lực là tài liệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải bài tập Vật lý lớp 6.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày