bao cao tai chinh cua cong ty the gioi di dong

Hỗ trợ cho vay mua nhà đất, vay mua bất động sản nhanh, lãi suất ưu đãi. Khoản vay tới 70% giá trị nhà thế chấp, thời gian vay đến 25 năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày