beat duyen que

Tóc có bằng lòng xe một sợi thôi. Mắt có bằng lòng. Nghe ngoài trời giăng mây luôn. Trời cao níu bước. Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.... Cúi xuống cho tắt nụ cười. Cho chút.... Mùa hè đến nhớ nhau qua dòng mực xanh

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày