hợp đồng cho mượn nhà để nhập khẩu

Lãi suất linh hoạt tùy thuộc vào số tiền mà khách hàng cần vay.. vay tiền nhanh, vay tiền nóng TPHCM, hỗ trợ bạn vay tiền một cách nhanh chóng, lãi suất thấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày