tim viec ke toan 24h - tim viec ke toan 24h:

GẶP SỰ CỐ Ở THẾ GIỚI SIÊU NHÂN CUỒNG PHONG | Tập 3 (Minecraft. cho Ros nhé: ☑️Các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày