sim mobi 10 so de nho - sim mobi 10 so de nho:

GIỚI THIỆU. Điện Máy Xanh, tiền thân là chuỗi ra đời cuối 2010, là chuỗi bán lẻ các sản phẩm điện tử tiêu. Xem thông tin chi tiết về công ty.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày