ngân hàng phuong dong - ngân hàng phuong dong:

Ưu điểm: Lãi suất thấp, chấp nhận hộ khẩu tỉnh, giải ngân 1->2 ngày. Nếu khách hàng muốn Vay tiền sinh viên không thế chấp chúng tôi chuyên hỗ trợ vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày