viettel post tuyển dụng lái xe

Khu công nghiệp Tiên Sơn đợc thành lập theo Quyết định số 1129 của Thủ tớng. Hà Nội-Bắc Ninh-Bắc Giang-Lạng Sơn, chỉ một mình Tiên Sơn độc quyền.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày