mua xe may tra gop can tho vay tien the chap so ho khau - vay tien the chap so ho khau:

credit union ý nghĩa, định nghĩa, credit union là gì: 1. an organization that lends money to its members at low rates of interest 2. an organization.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày